Casa Ventoldra

Distàncies aproximades
Solsona: 10 Km
Estació d'esquí de Port del Comte: 38 Km
Centre Sanitari: 10 Km
Andorra: 88 Km
Lleida: 120 Km
Barcelona: 123 Km
Girona: 177 Km
Tarragona: 139 Km

Coordenades
41º 58' 35,14'' N
1º 25' 32,12' E